آدرس :

تهران خیابان فاطمی – خیابان هشت

بهشت کوچه اردشیر – پلاک ۲۰ – طبقه ۲

تلفن :۸۸۹۷۶۶۴۶

دورنگار:۸۸۹۵۳۶۷۹

ایمیل info@adimigroup.com

تماس با مدیریت: ۰۹۱۲۱۳۶۲۲۵۹

نقشه