طراحي و ساخت دستگاه Time Of Flight

.
TOF

 

 

اولين دستگاه اسپکترومتر جرمي به روش TOF(زمان پرواز)ساخته شده در ايران است که در اين مجموعه توليد شده است .

اين دستگاه از نظر قطعات شامل Interface، گيت (gate)،دتکتور، Reflectorو مدارهاي High Voltage کاملا خودکفا است.

 

 

مشخصات دستگاه ساخته شده :                                          

  • سرعت اسکن ۱۰۰۰۰amuدر ۲۰۰µs
  • سرعت تکرار بيش از ۱۵۰ بار در ثانيه
  • رنج اسکن از ۱ تا ۵۰۰۰amu
  • رزولوشن بهتر از ۱amuدرIonBox مستقيم
  • قابليت استفاده از کتابخانه هاي مختلف به طورمثال  nist
  • دارای رابط GC برای اتصال GC به دستگاه
  • قابليت استفاده از ورودي جامد Direct Porob      

قابليت ورودي API:

۱: Cold plasma                 

۲:ICP                

دارای رابط LC برای اتصال LC به دستگاه       

دکتور مالتي پلير

Ion Source داخلي CI+EI

کنترل جريان فيلامان يا جريان Emeion بصورت انتخابي توسط نرم افزار انرژي الکترون

گرم کننده IonBox تا ۲۵۰ درجه

tof
TOF-repairment